Екип

Евелина Гечева, главен редактор

Петър Иванов, уеб поддръжка

Божана Ангелова, уеб съдържание 

Яна Иванова, редактор