Д-р Емил Николов за важността на зрението и очите

Д-р Емил Николов за важността на зрението и очите

Още по темата

Известно ни е, че 90% от информацията ни от околната среда постъпва чрез зрителния анализатор – очите. Дори в детска възраст, когато децата в училище имат и значителен вербален контакт с учителя, то информацията постъпила чрез очите не е по-малко от 80-85%. Вземайки в предвид факта, че зрителният апарат е сложна конгломерация от очите и тяхното мозъчно представителство, както и свързващите ги и проводни нервни структури, както и на  зрителните пътища в мозъка, то правилността и достатъчността на зрението оказва съществено влияние върху правилното оформяне, емоционалната обагреност и интелекта на едно дете. Доказателство за важността на зрението е неговото широко представяне в мозъчната кора и това, че това представителство заема обширни полета в задната част на главния мозък.

Затова от на-ранна детска възраст състоянието на зрението е нужно да се проследява. Редовно трябва да се провеждат очни прегледи от компетентен офталмолог, дори и при липса на оплаквания. Най-чести симптоми в тая възраст са мигането, главоболието при зрително натоварване, отказа на детето ви от компютъра, или книгата, а по-късен симптом може да бъде и кривогледството. Много чест проблем е и чувствителността към ултравиолетовата светлина. Тази алергия се изявява с различни симптоми, като мигане и светобоязън, което може да отведе детето ви неправилно при невролог, или психиатър, считайки това за „тик“.

Очаквайте втора част.

Очна клиника „Униклиник“, Велико Търново, бул.“България“29, тел. 0887374932, www.uniclinic.weebly.com , uniclinic@abv.bg

 

Остави коментар