Д-р Емил Николов за важността на зрението и очите

Д-р Емил Николов за важността на зрението и очите

Още по темата

Съвременните компютърни LCD и LED екрани рядко могат да провокират зрителни проблеми, независимо от  разпространеността на това мнение в близкото минало.

По-чести сега са акомодационните проблеми, които се изявяват при зрителна работа на близко. Те най-често са сигнал за налично далекогледство, астигматизъм и други рефракционни аномалии и затова тези симптоми трябва да бъдат оценени след преглед при очен лекар запознат със спецификата на детската очна патология.

На трето място по значение в детска възраст е травматизмът и в частност очният травматизъм, на чиито разновидности няма да се спирам тук. Може спокойно да се твърди обаче, че рискът от тези очни и други травми значително намалява при добро, или добре коригирано зрение, което от друга страна е и една необходима основа и за стабилната и устойчива психика на вашето дете.

Първа част 

Очна клиника „Униклиник“, Велико Търново, бул.“България“29, тел. 0887374932, www.uniclinic.weebly.com , uniclinic@abv.bg

 

Остави коментар