И козметиката има срок на годност

И козметиката има срок на годност

Още по темата

Козметичните про­дукти като всички ос­танали си имат срок на годност. На практи­ка техният „живот“ за­почва от момента, ко­гато отворите тубата, бурканчето, флакона и вътре попаднат първи­те порции въздух и светлина. Влаголюбивите бактерии много бурно се размножават в лосионите, кремове­те и другите средства, съдържащи вода. Ста­ра козметика може да предизвика алер­гична реакция, да стане източник на инфекции: напри­мер, спиралата с течение на време­то губи устойчи­востта си и пре­дизвиква възпа­ление на кожата около очите.

Козметичните продукти /особе­но кремовете/ трябва да се съх­раняват на прох­ладно място – най-добре в хладил­ник, на специално отделено рафт.

Спиралата има срок на годност 3 години. След това консистенцията й се втвърдя­ва, ляга неравно­мерно, на топче­та, започва да се сипе.

Червилото из­държа от 1 до 2 години, след това цветът му потъм­нява, губи блясък, повърхността му става матова и су­ха, капчици масло избиват по него.

Тоналният крем-основа в бурканче е годен от 3 до 6 месеца, в тубичка – от 6 до 9 месеца. След това под влияние­то на въздуха консистенцията му става твърде течна или много суха, кремът лошо се нанася върху кожата /на топчици/, появява се специфи­чен мирис.

Компактна и пудра на прах имат срок от 1 до 2 години. След това повърхността им стои като нарочно повдигната, чупи се на парчета, губи се ха­рактерният мирис на продукта.

Сухи сенки, руж са годни от 1 до 2 годи­ни. След това се тро­шат и започват да па­дат. Течният и кремообразен руж издържа от 6 месеца до 1 го­дина, после ляга върху кожата неравномерно.

Молив за устни се пази от 1 до 2 години, след това се чупи, става много сух и трудно рисува.

Остави коментар