Какво означават българските имена с Ф

Още по темата

Фана съкратено от Стефана, Теофана или др. подобно име
Фани модерно съкращение от Стефана
Федя от рус. Федя, умалително от Фьодор, под влияние на руската литература
Феодор, Феодора руска форма на Тодор
Фердинанд име от стар германски произход, у нас разпространено след идването на княз Фердинанд Кобург през 1887 г.
Фердо съкратено от Фердинанд
Фернанд, Фернанда френска и испанска форма на Фердинанд
Фидан, Фидана, Фиданка от фидан
Фидел от лат. fidelis – „верен, честен“; по името на кубинския вожд Фидел Кастро
Филарет от гр. Philaretos – „добродетелен“
Филимон от гр. Philemon – „обичащ“ или „приятелски“ – библейско име; име на календарен светия
Филип от гр. Philippos – „обичащ конете“
Филипа женска форма от Филип – рядко срещано име 
Филчо, Фильо, Фичо видоизменено от Филип
Флора от лат. flos, floris – „цвете“; преведено като Цвета
Флоранс от фр. florance – „цъфтяща“
Флоро мъжка форма от Флора
Фоти(й) гр. Photios (от гр. phos, photos – „светлина“)
Франко от рум. franc – „откровен, искрен“
Франц нем. Franz, чеш. Franc – име от германски произход 
Франциска женска форма от лат. Franciscus – име на католически светец
Франческо, Франческа итал. форма на лат. Franciscus
Фратьо от рум. frate – „брат“
Фридрих нем. Friedrich – навярно от името на Шилер
Фроло от Флоро с метатеза
Фроса съкратено от Ефросина
Фьодор видоизменено от Феодор, навлязло под руско влияние
Етикети:

Остави коментар