Какво означават българските имена с Х

Още по темата

Хараламби разновидност на Харалампи с новогръцко озвучаване на мп в мб
Харалампи(й) от гр. Haralampios – „светнал от радост“
Харалам, Харалан разновидност и съкратено от Харалампи
Хари а) съкратено от Харитон, Харизан и др.
б) гр. hare от haris, -itos – „прелест, добрина“
Харизан(а) от диал. харизан – „подарен“ (от гр. harizo – „подарявам“)
Харитин, Харитина от гр. haris, -itos – „прелест, добрина“ 
Харитон гр. Hariton от гр. haris, -itos – „прелест, доброта“; име на календарен светия
Хачо вместо Ачо – умалителна форма най-често от Ангел
Хела от гр. „животворна светлина“; в гръцката митология сестра на Фрикс – когато двамата бягали от злата си мащеха Ино, Хела паднала в морето, което сега се нарича Хелеспонт – морето на Хела
Хелга шведско име Helga – „величествена“, заето по литературен път
Хени съкратено от Хенриета
Хенри съкратено от Хенрик
Хенриета женска форма от Хенри
Хенрих от нем. Heinrich
Херман от нем. Hermann
Хермина от нем. Hermine
Херо съкратено от Херувим
Херувим от херувим, според библейската ангелология: ангел от висш разред 
Хино, Хиндо, Хито, Хичо видоизменено от Христо
Хороза, Хоро от тур. horoz „петел“
Храбро, Храбър от храбър, свързвано с Черноризец Храбър
Хранимир(а) старинно име: „който пази мира (света)“
Хранислав(а) старинно име: „който пази славата си“
Храно, Хранко, Храньо съкратено от Хранимир или др. под.
Хрельо, Хрелка, Хрелко от старинното хръл, хрел – „бърз, стремителен“
Хризантема от цветето хризантема
Хрис, Хриса, Хриси, Хрисо от гр. hrysos – „златен, злато“
Хрисант, Хрисанта от гр. Hrysanthos – „златно цвете“; име на календарен светия
Христа, Христина женска форма от Христо
Християн, Християна от Христо, преосмислено по християнин (християнка)
Христо от гр. hristos – „помазан“; едно от най-разпространените имена, свързвано с Исус Христос;
Христодор от гр. Hritstodoros – „дар от Христа“
Христодул от гр. Hristodoulos – „раб на Христа“
Христоско умалително от Христос
Христофор(а) от гр. Hristoforos – „носител на Христа, христоносец“
Хтена от старинното хтен – „искан, желан“
Хуба, Хубавена, Хубавка от хубава
Хубан, Хубен от хубав
Худо от старинното худ „мъничък“
Хърсьо от ар.-тур. hirs – „страст, желание, алчност“
Етикети:

Остави коментар