Какво означават българските имена с Щ

Още по темата

Щерион от гр. stereono – „закрепявам“
Щериян, Щерян, Щеряна от Щерь(о) + ан(а)
Щерьо от гр. stereos – „твърд, здрав“
Щилиян вместо Стилиян – типично за Сливенския край
Щилияна, Щиляна вместо Стилияна
Щърбен, Щърбо, Щърбьо от щърб – „с телесен недостатък“ – защитно име
Етикети:

Остави коментар