Какво крие вашата линия на живота

Още по темата

  

Има цяла наука, която може да анализира характера ни въз основа на линиите, формата и големината на човешките длани – нарича се хиромантия (от гръцки „хиро“ – длан и „мантия“-предсказване). Тази  система за пророкуване е доста древна – възникнала е в Индия преди 5000 години, практикувала се е в древен Китай, Тибет, Персия, Месопотамия и Египет. Легенди разказват, че гръцкият философ Аристотел и Юлий Цезар разбирали от хиромантия, дотолкова, че римският император че преценявал хората си по вида на дланите им.

От всички линии на ръката най-важната и дискутираната е линията на живота (червената на схемата). Тя е разположена от края на дланта под палеца и се извива като дъга до китката. Счита се, че тази линия отразява жизнеспособността и енергията на човека, неговото физическо здраве и общото благополучие.

• Перфектна линия, без прекъсвания или неравности обещава здрав и изключително дълъг живот.

• Една несъвършена линия, съставена от малки късчета, наподобяващи верига или пък разклонени подобно на коса линии, са знак за лошо здраве.

• Когато линията започва да се спуска от възвишението на Юпитер, това означава амбициозен живот.

• Линия на живота, която е свързана с линията на разума е добър знак, сочещ предпазливост и грижовност.

• Линии, които са в обратна посока и пресичат линията на живота показват притеснения и пречки.

• Когато линиите на живота, разума и сърцето са съединени в началото, това е много неблагоприятен знак, сочещ, че човека е с лош темперамент и може да постави себе си в опасност при взаимоотношенията си с други хора.

• Разстоянието между линиите на живота и линията на разума показва, че човека може с лекота да осъществи плановете в живота си и има голяма енергия и вяра в собствените си сили.

Етикети:
  • Категории:

1 коментар

Остави коментар