Висшистите по-често си намират работа

Още по темата

Висшето образование ви дава по-голям шанс да си намерите работа. Изводът е на НСИ: колкото по-високо образование имат хората, толкова по-голяма е вероятността да се предпазят от безработица. Данни от изследване от края на 2011 г. у нас показва, че с основно и с по-ниско образование са 20,4 процента от българите, със средно образование – 55 процента, а с висше образование – 24,6 процента.

Резултатите са за българи от 25 до 64-годишна възраст. Жените по-често са с висше образование (29,8%) от мъжете (19,5%).

Семейната среда оказва значително влияние върху бъдещото социално и личностно развитие на индивида, установят резултатите от изследването. Според тях достигнатата образователна степен на родителите е важен фактор за бъдещото развитие на младите хора.

Данните сочат, че 93,6 процента от хората с основно и с по-ниско образование произхождат от семейство, в което и двамата родители са с ниско образование, на 6,2 процента – поне единият родител е със средно образование, и само 0,3 процента – имат поне един родител с висше образование.

Всеки трети българин (33,9 процента) с висше образование произхожда от семейство, в което поне единият родител е с висше образование, 53,9 процента – имат поне един родител със средно образование, а при 12,9 от висшистите и двамата родители са с основно и по-ниско образование.

Следователно при семейства, в които поне единият от съпрузите е със средно или с висше образование, децата обикновено завършват по-висока или същата степен на образование, докато децата от семейства, в които и двамата съпрузи са с основно или с по-ниско образование, много рядко придобиват по-високо образование от родителите си, установява изследването.

Резултатите от него показват, че 38,9 на сто от населението в активна трудова възраст (25-64 години) ползва активно или пасивно поне един чужд език. 23,4 процента използват английския език, 18,3 процента – руския език, 5,6 процента – немския език, и 3,5 процента – френския език.

 

Етикети:,
  • Категории:
  • Без категория

Остави коментар