български език

11 думи на чужд език, които ги няма в българския

11 думи на чужд език, които ги няма в българския

0

„Каквито и думи да можем да пускаме в обръщение трябва да бъдат подбрани с грижа за хората, за да могат, като ги чуят да им повлияят за добро или зло“ – думи на Буда. Това са илюстрациите на 11 непреводими […]