релакс

Какво означават българските имена с Ш

Какво означават българските имена с Ш

0

  Шана видоизменено от Анастасия Шани галена форма от Щилиян, някъде – от Александър Шарен от шарен Шарил от диал. шарил – „бояджия“ Шарко от шарен в смисъл „хубав“; сравни с Хубен Шарлота от фр. Charlotte . Рядко срещано име.  […]

Какво означават българските имена с Ч

Какво означават българските имена с Ч

0

Чавдар име на войвода – от пер.-тур. cahdar – „големец, сановник“, видоизменено покрай тур. cavdar – „ръж“ Чайка проникнало у нас от руската литература (романа „Чайка“); преосмислено по птицата чайка Чайо от старинното чаяти – „чакам (утеха, подкрепа от дете)“ […]

Какво означават българските имена с Ц

Какво означават българските имена с Ц

0

Цако, Цанко, Цано, Цаньо, Цанчо, Цацо видоизменено от Стамен, Станко, Стефан или друго подобно име с начално ст Цана, Цанка подобно на Цако – видоизменено от име с начално ст – Станка и др. Царева преведено от Султана или от […]

Какво означават българските имена с Х

Какво означават българските имена с Х

0

Хараламби разновидност на Харалампи с новогръцко озвучаване на мп в мб Харалампи(й) от гр. Haralampios – „светнал от радост“ Харалам, Харалан разновидност и съкратено от Харалампи Хари а) съкратено от Харитон, Харизан и др. б) гр. hare от haris, -itos […]

Какво означават българските имена с Ф

Какво означават българските имена с Ф

0

Фана съкратено от Стефана, Теофана или др. подобно име Фани модерно съкращение от Стефана Федя от рус. Федя, умалително от Фьодор, под влияние на руската литература Феодор, Феодора руска форма на Тодор Фердинанд име от стар германски произход, у нас […]

Какво означават българските имена с У

Какво означават българските имена с У

0

  Угрин от старинното угрин – „унгарец“; сравни с Куман, Роман и др. Узен, Узин, Узун от тур. uz – „приличен, добър“ Уляна ново име – от фамилното име на Ленин – Улянов  Урания от гр. ouranios – „небесен“; име […]

Какво означават българските имена с Т

Какво означават българските имена с Т

0

    Тако съкратено най-често от Атанас Тамара от евр. тамар – „палма“; историческо име – дъщерята цар Иван Александър и еврейката Сара; след 1905 година особено популярно покрай Вазовата драма „Борислав“ Танас съкратено от Атанас Тано, Таньо, Тана, Танчо […]

Какво означават българските имена със С

Какво означават българските имена със С

0

Сабин, Сабина вместо Съба, Съби Сава гр. Savva , а то от sabbaton – „събота“ или от името на индийски цар; име на календарен светия Савел, Савелия библейско име; Савел се е наричал апостол Павел, преди да бъде призован от […]

Какво означават българските имена с Р

Какво означават българските имена с Р

0

Рад от старинното рад „радостен“ – пожелателно име: да се радва или да радва близките си Рада женска форма срещу Рад Радан от Рад + ан Раденко умалително от Рад Ради разновидност на Радьо Радивой старинно име: рад (готов) да […]

Какво означават българските имена с П

Какво означават българските имена с П

1

  Павел от лат. paulus – „малък“ – име на един от Христовите апостоли Павла, Павлина женска форма от Павел Павлета, Павлети от неправилно схващане на диал. Павлета, косвен падеж от Павле (разпространено покрай стихотворението на Яворов като женско име) […]