ройбос

Познаваме ли ройбоса

Познаваме ли ройбоса

0

Името rooibos на африкански език означава “червен храст”. То има пряка връзка с червения чай на самата напитка. Иглолостноте листенца са тези, които се използват за направата на чай. Според технологията при обработването има два вида чай – „червен ройбос“ […]